Projekt banera i plakatu dla Centrum, Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim