Brief

Nazwa firmy / imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Marka

Submarka / Linia produktowa


Zadanie dla Agencji Reklamowej REKOS
(Nadrzędne / kluczowe zadanie projektu, np. „Repozycjonowanie marki XYZ.")

Zakres projektu:
(Poszczególne zadania wchodzące w zakres projektu, np. identyfikacja marki, projekt strukturalny opakowania, projekt graficzny, system identyfikacji wizualnej, branding miejsca sprzedaży / placówki, etc.)

Które elementy projektu, według Państwa, są najważniejsze?

Inspiracje dla swojego projektu
(np. strona www, logo, projekt- może dotyczyć zupełnie innej branży, układ graficzny, kolorystyka)

Jaka kolorystyka najbardziej Państwu odpowiada?
(konkretne kolory, jasne, ciemne tło)

1. PREZENTACJA FIRMY
(misja, wizja, działalność, oferta)

2. TŁO SYTUACYJNE
(Opis rynku: potencjał dalszego rozwoju, kluczowe trendy, segmenty rynku , szanse i zagrożenia, główni gracze i ich udziały, mocne strony i słabości konkurentów (również z punktu widzenia Konsumenta), ich pozycjonowanie i działania komunikacyjne, wizerunek, pośrednia konkurencja.)

3. SYTUACJA MARKI / PRODUKTU
(Zakres kompetencji marki i architektura / portfolio, historia, obecna pozycja rynkowa, postrzeganie marki, sytuacja geograficzna (jeśli istotna), ambicje dalszego rozwoju w przyszłości)

(Charakterystyka produktu / oferty (funkcje użytkowe, parametry techniczne) oraz cena, sposób dystrybucji / proces realizacji usługi, czym się wyróżnia na tle konkurencji; rola, jaką pełni w architekturze / portfolio marki, której podlega i rodzaj powiązania z nią (część bazowej oferty / submarka / marka wspierana)

(Merchandising: gdzie i jak marka / produkt będzie eksponowana/y konsumentom i / lub m edia / nośniki: gdzie i jak marka / produkt będzie eksponowana/y Konsumentom)

(planowane wsparcie marketingowe)

(Główny problem / wyzwanie, z którym związane jest zadanie dla Agencji Reklamowej REKOS)

4. CELE MARKETINGOWE
(w tym cele komunikacyjne)

5. OPIS GRUPY DOCELOWEJ (szeroko i wąsko zdefiniowanej, tz w. „serca”)
(Charakterystyka demograficzna, psychograficzna, Używanie kategorii lub jej substytutów, potrzeby i oczekiwania z tym związane, Relacja Klienta z marką / produktem, jeśli takowa istnieje, Kluczowy insight , ewentualne przekonania / bariery do pokonania)

6. OBIETNICA MARKI

A. POZYCJONOWANIE MARKETINGOWE
Dla... (definicja / krótko o grupie docelowej)

Marka… jest… (definicja punktu odniesienia / kategorii)

Która daje… (obietnica / korzyść konsumencka)

Bo… (RTB)

B. KLUCZOWA PROPOZYCJA DLA KONSUMENTA / KLUCZOWY KOMUNIKAT
(Sformułowana w sposób najbardziej jednoznaczny i klarowny jak to możliwe – adekwatna i motywująca w stosunku do Konsumenta, unikalna i „do zawłaszczenia” wobec konkurencji)

C. KORZYŚCI KONSUMENCKIE
(Emocjonalne i racjonalne korzyści dla konsumenta)

D. WSPARCIE PROPOZYCJI
(Specyficzne i wyróżniające atrybuty produktu / oferty lub argumenty płynące z dorobkui / filozofii mark uzasadniające / uwiarygodniające propozycję)

E. WARTOŚCI MARKI
(Wartości, w które marka wierzy, którymi kieruje się w swych działaniach)

F. OSOBOWOŚĆ MARKI
(Opis marki jako osoby, która ma zbudować relację z Konsumentem)

G. STYL KOMUNIKACJI
(Definicja pożądanego stylu / tonu komunikacji)

7. WSKAZÓWKI WYKONAWCZE DLA DESIGNU

A. Hierarchia komunikacji / porządek czytania (np. opakowania)

B. Obowiązkowe elementy kreacji wynikające np. z wytycznych CI marki macierzystej / marki producenta czy architektury marki macierzystej.

C. Ewentualne referencje / sugestie egzekucyjne

D. Wszelkie ograniczenia egzekucji (prawne, praktyczne / techniczne etc.).

8. Dodatkowe informacje